Usnesení

z členské schůze

ČRS z.s. - MO Valašské Meziříčí

konané dne 14.3.2019 v Poličné


 

Členská schůze schvaluje:

 

 1. Zprávu o finančním hospodaření za rok 2019
 2. Finanční rozpočet na rok 2019
 3. Zprávu hospodáře MO
 4. Zprávu o činnosti rybářské stráže
 5. Navýšení odměny za odpracovanou brigádnickou hodinu ze stávajících 100 Kč na 120 Kč

 

Členská schůze bere na vědomí:

 
 1. Zprávu dozorčí komise
 2. Zprávu o činnosti mladých rybářů
 3. Zprávu o činnosti místní skupiny Zašová

 

 

Členská schůze volí:

 

 1. Volbu delegáta na územní konferenci: Dorotík Tomáš, náhradníci Kostelný Jan, Kasal Libor,

 

 

Členská schůze ukladá:

 

 1. Zajistit geologický průzkum odkalovací nádrže Juřinka pro následné využití jako vodní plochu k chovu nebo lovu ryb.
 2. Na svazové konferenci hlasovat pro možnost snížení zarybňovacího plánu na 60 kg kapra na 1 ha.
 3. Na svazové konferenci poukázat na skutečnost, aby se na financování nákupu revírů podílely více organizace, které na revírech hospodaří.

 

 

Zapsal: 20.3.2019 Tomáš Dorotík

Kontrola : Kasal Libor 
Administrace © copyright 2010 | Rybsvaz-valmez.cz | all rights reserved