Usnesení z členské schůze ČRS z.s. - MO Valašské Meziříčí konané 16.7.2020 v Poličné

 
Členská schůze schvaluje:
1. Zprávu o finančním hospodaření za rok 2019
2. Finanční rozpočet na rok 2020
3. Zprávu hospodáře MO
4. Zprávu dozorčí komise
5. Navýšení lovné míry štiky na 60 cm a candáta na 50 cm
6. Manipulační poplatek pro členy organizace, kteří nevrátí povolenku k lovu
ve stanovené době nebo nevyplní oddíl II ve výši 200,- Kč
 
Členská schůze neschvaluje:
1. Návrh na zvýšení míry nástražní rybky na 15 cm.

Členská schůze doporučuje:
1. u nástražní rybky do 15 cm používat jednoháček.
 
Členská schůze bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti rybářské stráže
2. Zprávu o činnosti mladých rybářů
3. Zprávu o činnosti místní skupiny Zašová
 
Členská schůze volí:
1. delegáta na územní konferenci: Kostelný Jan, náhradníci Dorotík Tomáš,
Kasal Libor
 
Členská schůze ukladá:
1. Dále pokračovat v jednáních v rámci prací na odkalovací nádrži Juřinka
pro následné využití jako vodní plochu k chovu nebo lovu ryb.
2. Na svazové konferenci hlasovat pro navýšení lovné míry štiky na 60 cm a
lovné míry candáta na 50 cm.
3. Na svazové konferenci hlasovat proti návrhu na zvětšení míry nástražní
rybky na 15 cm délky a doporučit, při lovu na nástražní rybku menší než
15 cm používat jen jednoháček
 
zapsal: 16.7.2020 Tomáš Dorotík kontrola: Libor Kasal

 

 
 
Upozornění
 

Územní konference delegátů MO schválila na svém jednání dne
2.6.2019 pro rok 2020 příspěvek do FRR ve výši 200,- Kč od každého
člena, staršího 15-ti let, který si zakoupí roční povolenku.
Usnesením VÚS ze dne 20.6.2019 byl tento příspěvek schválen i pro
vlastníky bezplatných povolenek.

1) Příspěvek do FRR je v roce 2020 povinen zaplatit každý člen
MO ČRS, sdružených v rámci ÚS pro Severní Moravu a Slezsko
se sídlem v Ostravě, který
- je narozen v roce 2004 a dříve
- je vlastníkem libovolné roční povolenky
(MP,P,bezplatné,územní, celosvazové,celorepublikové nebo
MRS)

2) Pokud je člen vlastníkem 2 a více ročních povolenek, je povinen zaplatit příspěvek do FRR jen jednou

3) Výběrem příspěvku do FRR je pověřena ta MO (nebo
prodejna/ výdejna povolenek), která prodá/předá členovi
PRVNÍ roční povolenku. Jako protihodnota příspěvku do FRR
složí kupón ve velikosti „členské známky“, který se nalepí
členovi do jeho průkazu ihned za roční členskou známku.

Schváleno na zasedání VÚS dne 17.10.2019
Schváleno na zasedání výboru MO ČRS Valašské Meziříčí dne
5.11.2019 

 

 
 

 
 
 
 
 
 Administrace © copyright 2010 | Rybsvaz-valmez.cz | all rights reserved