Líheň Poličná

 

Plán práce v roce 2016

Práce spojené s produkcí ryb

leden - květen

- inkubace jiker pstruha obecného

- odchov plůdku pstruha obecného

březen - duben- výtěr a inkubace jiker štiky obecné
duben- podpora přirozeného výtěru umístěním výtěrových podložek
duben - odchov rychleného plůdku štiky obecné 
březen - duben - slovy násad Po2 a Po3
květen - listopad   - odchov násady kapra pro naše revíry
říjen - listopad     - výtěr a inkubace jiker pstruha obecného 
                                        

Práce na revírech

únor- sekání prohlubní
únor - březen- kácení poškozených stromů - Juřínka
únor - březen- ořez převislých větví Podlesí I, Podlesí II,
březen - duben- výroba výtěrových podložek
duben - květen

- vysazování odchovných násad Po, Šr

- vymezení hájeného prostoru v Podlesí II

červen - červenec- oprava požeráku Podlesí II
červenec - srpen- oprava stavidla Juřínka
červen - srpen - vysékání trávy Podlesí, Juřínka a líheň

 

Opravy na líhni 

květen - červen     

- nátěry okapů, vrat garáže a lemování střechy

červen - srpen

- oprava sádek

- vybetonování nových rozvaděčů

červen - oprava stavidla náhonu
červenec - srpen 

- zasíťování sádek

- zapojení elektrického ohradníku

Pokud má někdo zájem z řad členů naší místní organizace o brigádnickou práci, rádi každého přivítáme.

Brigáda je placená a to 100,-Kč za hodinu.

Tyto práce jsou vhodné i pro naše členy z řad mládeže a studentů, kteří mají povinnost brigádnické hodiny odpracovat.

Brigádu je nutné dohodnout se správcem líhně p. Tomášem Krutilem - mobil 728 500 471. 

 

 

 
Administrace © copyright 2010 | Rybsvaz-valmez.cz | all rights reserved