Líheň Poličná

 

  

 

Plán práce v roce 2022

 

Plánované rekonstrukce,opravy a investice:

Dokončení instalace recirkulačního systému v líhni

Postupné opevňování rybníčků v areálu líhně          

Přípravné práce na Juřince- zaměření hranic pozemků, projekt

Zastřešení schodiště na líhni

 

Práce spojené s produkcí ryb:

Inkubace jiker a odchov plůdku Po, Pd, Si

Výtěr, inkubace a odchov plůdku Os

Vysazování plůdku Po

Jarní výlovy násady K2 a K3 pro naše revíry

Výtěr Pa

Odchov násady K1 a K2, odchov plůdku Pa,

Výlovy a vysazování Os1,Pa1

 

Práce na revírech:

Péče o revíry- probírka břehových porostů, vysíkání

Vysazování odchovaných násad do revírů (Po2,K3,Pdt)  

Vysazování odchovaného plůdku do revírů (Pa1,Os1)

Obnova značení revírů, doplnění tabulí

Slovy při opravách toků


------------------------------------------------------- 

 

Pokud má někdo zájem z řad členů naší místní organizace o brigádnickou práci, rádi každého přivítáme.

Brigáda je placená a to 120,-Kč za hodinu.

Tyto práce jsou vhodné i pro naše členy z řad mládeže a studentů, kteří mají povinnost brigádnické hodiny odpracovat.

Brigádu je nutné dohodnout se správcem líhně p. Tomášem Krutilem - mobil 602 172 757

------------------------------------------------------------ 

 

 

 
Administrace © copyright 2010 | Rybsvaz-valmez.cz | all rights reserved