Líheň Poličná

 

  

 

Plán práce v roce 2020

 

Práce spojené s produkcí ryb

Inkubace jiker a odchov plůdku Po, Pd, Si

Výtěr, inkubace a odchov plůdku Os

Slovy násad Po2-3

Vysazování plůdku Po

Jarní výlovy násady K2 a K3 pro naše revíry

Výtěr Pa

Odchov násady K1 a K2, odchov plůdku Pa, Os

Výlovy a vysazování Os1, Pa1 

 

Práce na revírech

Péče o revíry - probírka břehových porostů, sečení

Vysazování odchovaných násad do revírů (Po, K3, Pdt)

Vysazování odchovaných násad do revírů (Pa1, Os1)

Vyčištění pozemku nad prvním okem Juřinka

Obnova značení revírů, doplnění tabulí 

 

Rekonstrukce a opravy

Reknostrukce schodů u budovy líhně

Dokončení terénních úprav kolem budovy líhně

Pokračování v rekonstrukci oplocení na líhni

Strojní čištění náhonu líhně

Opevňování prostředního rybníka 

------------------------------------------------------- 

 

Pokud má někdo zájem z řad členů naší místní organizace o brigádnickou práci, rádi každého přivítáme.

Brigáda je placená a to 120,-Kč za hodinu.

Tyto práce jsou vhodné i pro naše členy z řad mládeže a studentů, kteří mají povinnost brigádnické hodiny odpracovat.

Brigádu je nutné dohodnout se správcem líhně p. Tomášem Krutilem - mobil 602 172 757

------------------------------------------------------------ 

 

 

 
Administrace © copyright 2010 | Rybsvaz-valmez.cz | all rights reserved