Práce s mládeží

 

 

Začátek práce s mládeží a výchova mladých rybářů spadá do roku 1960 a je spjata s obětavou prací dobrovolných vedoucích kroužků. Ať už vzpomeneme prvního vedoucího Františka Šišáka, dále Zdeňka Měrku, Karla Türschlera, Petra Bařinu, Otakara Rákosníka, Radoslava Ševců, Jana Šotka, Josefa Juráně, Karla Bařinku, Petr Holáně, Libora Kasala Radka Stolaře a další.

Od roku 1983 je činnost rybářského kroužku spojena s Domem dětí a mládeže ve Valašském Meziříčí, v současné době se toto zařízení jmenuje Středisko volného času - DOMEČEK. Mladé rybáře má zde na starosti již 25 let Ing. Eva Švidrnochová.

Nebylo nic mimořádného, když kroužek návštěvovalo 40 dětí. V osmdesátých a devadesátých létech bylo tolik dětí, že se kroužek musel konat nadvakrát. Od roku 2001 však nastal úbytek dětí, které měly zájem o rybaření.

Pro děti se v minulosti pořádala okresní i krajské kola závodů „Zlatá udice“. V současné době se závodů "Zlatá udice" děti nezúčastňují. Pro děti jsou každoročně pořádány dětské rybářské závody na rybníku v Podlesí. Závody organizuje Středisko volného času domeček za finanční podpory naší místní organizace ČRS.

Konají se besedy se zkušenými rybáři i odborníky z oblasti ochrany přírody apod. Každoročně se pořádají prázdninové rybářské tábory v Horní Lidči nebo v Hranicích na Moravě. Bylo pořádáno i několik příměstských rybářských táborů.

Děti z rybářského kroužku každoročně provádějí na Tůních pod Juřinkou brigádu, kde za nás, dospělé rybáře, čistí břehy od odpadků, které po sobě zanecháme. Každoročně děti nasbírali několik pytlů odpadků zanechaných rybáři po skončení lovu. Dospělí rybáři by se měli za to stydět.

Skutečný počet dětí, které prošly rybářským kroužkem nelze přesně zjistit. Odhaduje se, že by to mohlo být kolem 900 až 1000 dětí.
Administrace © copyright 2010 | Rybsvaz-valmez.cz | all rights reserved