Výdej známek a povolenek

Upozornění


Z rozhodnutí výboru MO ČRS Valašské Meziříčí se budou při výdeji povolenek na rok 2022 vydávat i nové Bližší podmínky pro výkon rybářského práva na revírech. Z tohoto důvodu je navýšen manipulační poplatek u členů naší MO ČRS Val.Meziříčí na 20,- Kč a u nečlenů naší MO ČRS Val.Meziříčí na 30,- Kč.

                                                                              Výbor MO ČRS Valašské Meziříčí


 

Územní konference delegátů MO schválila na svém jednání dne
2.6.2019 pro rok 2021 příspěvek do FRR ve výši 200,- Kč od každého
člena, staršího 15-ti let, který si zakoupí roční povolenku.

Usnesením VÚS ze dne 20.6.2019 byl tento příspěvek schválen i pro
vlastníky bezplatných povolenek.

1) Příspěvek do FRR je v roce 2021 povinen zaplatit každý člen
MO ČRS, sdružených v rámci ÚS pro Severní Moravu a Slezsko
se sídlem v Ostravě, který
- je narozen v roce 2004 a dříve
- je vlastníkem libovolné roční povolenky
(MP,P,bezplatné,územní, celosvazové,celorepublikové nebo
MRS)

2) Pokud je člen vlastníkem 2 a více ročních povolenek, je povinen zaplatit příspěvek do FRR jen jednou

3) Výběrem příspěvku do FRR je pověřena ta MO (nebo
prodejna/ výdejna povolenek), která prodá/předá členovi
PRVNÍ roční povolenku. Jako protihodnota příspěvku do FRR
složí kupón ve velikosti „členské známky", který se nalepí
členovi do jeho průkazu ihned za roční členskou známku.

Schváleno na zasedání VÚS dne 17.10.2019
Schváleno na zasedání výboru MO ČRS Valašské Meziříčí dne
5.11.2019

 

 


Výdej známek se provádí vždy jen do konce dubna příslušného roku v úřední dny v kanceláři místní organizace.

Studentům od 15 let budou známky vydány jen na základě předloženého potvrzení o denním studiu. Nepředloží-li žadatel potvrzení o denním studiu, nebude mu známka vydána.


Povolenky na rok 2021 je možné zakoupit v kanceláři místní organizace v úřední dny.


Ceny členských známek:

dospělí 500,- Kč

mládež 200,- Kč

děti do 15 let 100,- Kč.

K této ceně je nutné připočíst i částku 200,- Kč - příspěvek do FRR. Děti do 15 let jsou od této částky osvobozeny. Podrobnější informace o této částce jsou v sekci Aktuality. Ceny povolenek se oproti roku 2020 nemění.

Povolenka může být vydána pouze po splnění členských povinností, t.j. zaplacení známky pro rok 2021, splnění pracovní povinnosti (u nás finanční plnění) a zaplacení investičního poplatku, dle usnesení z členské schůze.

 

 
Administrace © copyright 2010 | Rybsvaz-valmez.cz | all rights reserved